Nhảy đến nội dung
x
Học tiếng Việt ở 98 Ngô Tất Tố
Đầu tháng 02 năm 2019 Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đã mở thêm cơ sở giảng dạy tiếng Việt tại số 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh.
Khoá học tiếng Việt K1906
Lịch khai giảng khoá học tiếng Việt K1906
Khoá học tiếng Việt K1905
Lịch khai giảng khoá học tiếng Việt K1905.
Khoá học tiếng Việt K1903B
Lịch khai giảng các khoá học tiếng Việt khoá 1903B
Khoá học tiếng Việt K1902
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1902, khai giảng ngày 14 tháng 01 năm 2019
Các khoá học tiếng Việt năm 2019
Lịch mở các khoá học tiếng Việt năm 2019
Khoá học tiếng Việt K1822
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1822, khai giảng ngày 17 tháng 12 năm 2018
Khoá học tiếng Việt K1821
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1821, khai giảng ngày 03 tháng 12 năm 2018
Khóa học tiếng Việt K1820
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1820, khai giảng ngày 19 tháng 11 năm 2018
Khoá học tiếng Việt K1818
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1817C, khai giảng ngày 29 tháng 10 năm 2018
Subscribe to tiếng Việt