Nhảy đến nội dung
x
Học tiếng Việt ở 98 Ngô Tất Tố
Đầu tháng 02 năm 2019 Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đã mở thêm cơ sở giảng dạy tiếng Việt tại số 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh.
Khóa học tiếng Việt K2408
Khai giảng ngày 06/5/2024
Khóa học tiếng Việt K2407
Khai giảng ngày 15/4/2024
Khóa học tiếng Việt K2406
Khai giảng ngày 01/4/2024
Khóa học tiếng Việt K2405
Khai giảng ngày 18/3/2024
Khóa học tiếng Việt K2404
Khai giảng ngày 04/3/2024
Khóa học tiếng Việt K2402
Khai giảng ngày 22/01/2024
Khóa học tiếng Việt K2401B
Khai giảng ngày 15/01/2024
Khóa học tiếng Việt K2401
Khai giảng ngày 08/01/2024
Khóa học tiếng Việt K2325B
Khóa học tiếng Việt K2323B
Subscribe to tiếng Việt