Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức sự kiện

Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ: "Học tiếng Việt chủ đề ngày Tết"
Chương trình "K-MOVE SCHOOL" 2022
Chương trình "K-MOVE SCHOOL" 2022
Chương trình tiếng Việt cho sinh viên Hàn Quốc thuộc chương trình “K-Move School”
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023
Hoạt động triển lãm
Triển lãm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Triển lãm về hoạt động dạy học tiếng Việt & giao lưu văn hoá cho người nước ngoài tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông báo chiêu sinh

Tuyển sinh
Tuyển sinh ngành Việt Nam học
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học khoá 2020-2024
Văn Miếu
Tuyển sinh ngành Việt Nam học 2019
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học năm 2019