Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức sự kiện

Konkuk
Chương trình “K-MOVE SCHOOL” Konkuk 2022
Chương trình tiếng Việt cho sinh viên Đại học KONKUK - Hàn Quốc, thuộc chương trình “K-MOVE SCHOOL”
APU-2021
Chương trình tiếng Việt online cho sinh viên APU
Chương trình immersion cho sinh viên ĐH Ritsumeikan khoá mùa hè 2021
Câu lạc bộ tiếng
Câu lạc bộ tiếng Việt
Câu lạc bộ tiếng Việt sinh hoạt lần thứ 2 với chủ đề "Trò chơi dân gian Việt Nam"
Câu lạc bộ tiếng Việt
Câu lạc bộ tiếng Việt
Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt - Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ra mắt Câu lạc bộ tiếng Việt.

Thông báo chiêu sinh

Tuyển sinh
Tuyển sinh ngành Việt Nam học
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học khoá 2020-2024
Văn Miếu
Tuyển sinh ngành Việt Nam học 2019
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học năm 2019