Nhảy đến nội dung
x
Học tiếng Việt ở 98 Ngô Tất Tố
Đầu tháng 02 năm 2019 Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đã mở thêm cơ sở giảng dạy tiếng Việt tại số 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh.
Tuyển sinh ngành Việt Nam học
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học khoá 2020-2024
Tuyển sinh ngành Việt Nam học 2019
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học năm 2019
Tuyển sinh ngành Việt Nam học 2018
Thông báo tuyển sinh lưu học sinh nước ngoài ngành Việt Nam học năm 2018
Subscribe to Thông báo chiêu sinh