Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tạm ngừng các lớp học tiếng Việt
Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài tạm ngừng các lớp tiếng Việt để chủ động phòng chống dịch Covid-19
Tiếp tục tạm dừng học tập trung đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đến hết ngày 01/03/2020
Các lớp tiếng Việt tạm dừng học tập trung đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đến hết ngày 23/02/2020
Các lớp tiếng Việt nghỉ học đến 16 tháng 2 năm 2020
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn thể người học tại Trung tâm được nghỉ đến hết ngày 16/02/2020.
Học phí học tiếng Việt 2020
Thông báo học phí các khoá học tiếng Việt năm 2020
Thông báo nghỉ học
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn thể người học tại Trung tâm được nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
Thông báo
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2020
Khoá học tiếng Việt K1924
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt khoá K1924
Khoá học tiếng Việt K1922B
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt khoá K1922B.
Khoá học tiếng Việt K1922
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt khoá K1922.
Subscribe to Thông báo