Nhảy đến nội dung
x
Học phí học tiếng Việt 2020
Thông báo học phí các khoá học tiếng Việt năm 2020
Khoá học tiếng Việt K2010
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt K2010
Khoá học tiếng Việt K2009
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt khoá K2009
Khoá học tiếng Việt K2008
Lịch khai giảng các lớp tiếng Việt K2008
Thông báo mở lại các lớp tiếng Việt
Mở lại hoạt động tư vấn tuyển sinh và đào tạo tiếng Việt
Thông báo tạm ngừng các lớp học tiếng Việt
Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài tạm ngừng các lớp tiếng Việt để chủ động phòng chống dịch Covid-19
Tiếp tục tạm dừng học tập trung đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đến hết ngày 01/03/2020
Các lớp tiếng Việt tạm dừng học tập trung đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đến hết ngày 23/02/2020
Các lớp tiếng Việt nghỉ học đến 16 tháng 2 năm 2020
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn thể người học tại Trung tâm được nghỉ đến hết ngày 16/02/2020.
Thông báo nghỉ học
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn thể người học tại Trung tâm được nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
Subscribe to Thông báo