Nhảy đến nội dung
x
Khóa học tiếng Việt K2415
Khai giảng ngày 05/8/2024
Khóa học tiếng Việt K2413
Khai giảng ngày 15/7/2024
Khóa học tiếng Việt K2412
Khai giảng ngày 01/7/2024
Giới thiệu
Về chương trình tự học tiếng Việt trực tuyến
Ngành Việt Nam học
Giới thiệu ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hoá Xã hội Việt Nam.
Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học
Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học cho người nước ngoài tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Khóa học