Nhảy đến nội dung
x

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

1. Ngôn ngữ Việt Nam - Các chỉ số thành công: Bài phát biểu rõ ràng, tự tin và súc tích

• Phương pháp trực quan và động học: Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan và các hoạt động thể chất như hình ảnh, phim hoạt hình, đồ vật, ngôn ngữ cơ thể, video, trò chơi, vv để giải thích từ vựng hoặc ngữ pháp.

• Phương pháp dựa trên giao tiếp: Tiến hành các hoạt động lớp học dựa trên giao tiếp thực tế và tình hình xã hội.

Cặp công việc và các hoạt động làm việc nhóm để thúc đẩy một bầu không khí vui vẻ, sự tham gia, hợp tác, khoan dung và cạnh tranh lành mạnh.

• Phương pháp dựa trên ngữ pháp: Hướng dẫn từ các ghi chú ngữ pháp được sử dụng trong các chủ đề, với thực tiễn và trình bày.

• Phản hồi: Các hoạt động bài tập về nhà được dự định là cơ hội trao đổi và làm giàu lẫn nhau giữa các học sinh và giữa học sinh và giáo viên.

Các chiến lược điều chỉnh lỗi của giáo viên khác nhau tùy theo tình huống của lớp.

• Sách giáo khoa chính:

Giáo trình

VSL 1/2/3/4, Nguyễn Van Hue (chủ biên. Đại học Quốc gia Việt Nam - Nhà xuất bản HCMC, 2013.

Mỗi bài học trong sách giáo khoa bao gồm đối thoại, từ vựng, thực hành ngữ pháp và phát triển, các hoạt động dựa trên nhiệm vụ, câu chuyện và các cuộc đối thoại tình huống để cải thiện sự hiểu biết và bài tập để giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc và viết. Sự tham gia của sinh viên là bắt buộc.

2. Nghiên cứu Việt Nam:

Chương trình văn hóa Việt Nam tập trung vào các chủ đề như ẩm thực Việt Nam, văn hóa khu vực, văn hóa làng thủ công,

3. Kiểm tra và chứng chỉ: Các chỉ số thành công

Bài kiểm tra:

• Yêu cầu kiểm tra vị trí của học sinh từ tiểu học 2 trở lên.

• Học sinh thực hiện các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối cùng để theo dõi tiến trình học tập của họ.

Giấy chứng nhận: Kiểm tra giấy chứng nhận truyền thông ngôn ngữ Việt Nam

• Có 6 cấp độ chứng chỉ truyền thông ngôn ngữ Việt Nam:

• Tiểu học thấp hơn; Tiểu học; Cấp trên; Trung gian thấp hơn; Trung cấp; Trung gian trên;

• Cấp độ nâng cao: Giấy chứng nhận được cấp theo lĩnh vực nghiên cứu và kiểm tra của học sinh.

Giấy chứng nhận tham dự:

• Giấy chứng nhận này (với số giờ học) được cấp theo yêu cầu cho sinh viên đã hoàn thành khóa học của họ.

Xin lưu ý: Giấy chứng nhận này chỉ có thể được cấp lại trong vòng 10 năm kể từ ngày cuối cùng của khóa học.

• Bảng điểm: Một bảng điểm chỉ được phát hành cho các sinh viên đã tham gia kỳ thi cuối cùng. Nó sẽ được ký bởi Giám đốc Trung tâm.