Nhảy đến nội dung
x

Chương trình học

Chương trình học

Bế giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0101, năm học 2023-2024
Bế giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0101, năm học 2023-2024
Bế giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0101, năm học 2023-2024
Chương trình giao lưu văn hóa chào đón Giáng sinh 2023
Chương trình giao lưu văn hóa chào đón Giáng sinh 2023
Hoạt động chính: Học tiếng Việt theo chủ đề “CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH CÙNG VSLC” và tập làm sản phẩm thủ công (thiệp và hoa Giáng sinh).
Chương trình ưu đãi học phí
Chương trình ưu đãi học phí
Thông báo về chương trình ưu đãi học phí các khóa học tiếng Việt cho người nước ngoài
Visa sinh viên

Visa sinh viên

Thông tin về Visa sinh viên

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy