Nhảy đến nội dung
x

Khai giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0102, năm học 2023-2024

 Sáng ngày 25/9/2023, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài - TDTU đã tổ chức buổi sinh hoạt định hướng cho 15 lưu học sinh đến từ Nhật Bản, Campuchia, Trung Quốc và Myanmar. Trong buổi sinh hoạt, các lưu học sinh đã được phổ biến về chương trình học và nội quy lớp học.

23FV0101
 
23FV0101

Theo kế hoạch học tập, các lưu học sinh sẽ tham gia chương trình dự bị tiếng Việt trong thời gian 8 tháng. Các em sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về tiếng Việt để đạt được trình độ tiếng Việt thông thạo, đảm bảo giúp sinh viên có đủ năng lực ngôn ngữ để theo học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong tương lai.

 
23FV0101
Trung tâm chúc các em học tập vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích tốt.