Nhảy đến nội dung
x

HỢP TÁC

Khóa học tiếng Việt trải nghiệm
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm dành cho sinh viên các trường Đại học của Hàn Quốc
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm của đoàn sinh viên Mỹ từ công ty The River Consultancy
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm dành cho sinh viên các trường Đại học Hàn Quốc
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ: "Học tiếng Việt chủ đề ngày Tết"
Chương trình "K-MOVE SCHOOL" 2022
Chương trình tiếng Việt cho sinh viên Hàn Quốc thuộc chương trình “K-Move School”
Khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên các trường Đại học của Vương Quốc Anh
Khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên các trường Đại học của Vương Quốc Anh
Khóa học mùa hè cho sinh viên Đại học Gyemyeong
“Khóa tiếng Việt mùa hè” cho đoàn sinh viên Đại học Gyemyeong, Hàn Quốc từ ngày 04 tháng 07 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022.
Chương trình “K-MOVE SCHOOL” Konkuk 2022
Chương trình tiếng Việt cho sinh viên Đại học KONKUK - Hàn Quốc, thuộc chương trình “K-MOVE SCHOOL”
Chương trình tiếng Việt online cho sinh viên APU
Chương trình immersion cho sinh viên ĐH Ritsumeikan khoá mùa hè 2021