Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh ngành Việt Nam học 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI
NGÀNH VIỆT NAM HỌC

 


Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 ngành Việt Nam học cho lưu học sinh nước ngoài.


1. Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học và có chứng chỉ năng lực tiếng Việt trình độ A1 (CEFR) trở lên.


2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

-    Nơi nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phòng A0010 (Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài), số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

-    Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07/5 đến ngày 25/8/2018.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với TRUNG TÂM VNH&TVCNNN; điện thoại số (+ 84 28) 3776 1038; email: vietnamesestudies@tdtu.edu.vn.
 

Xem Chương trình học