Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ
Chương trình giao lưu văn hoá & ngôn ngữ: "Học tiếng Việt chủ đề ngày Tết"
Chương trình "K-MOVE SCHOOL" 2022
Chương trình "K-MOVE SCHOOL" 2022
Chương trình tiếng Việt cho sinh viên Hàn Quốc thuộc chương trình “K-Move School”

Hoạt động học tập

Khóa học tiếng Việt mùa hè 2024 cho sinh viên Hàn Quốc
Khóa học tiếng Việt mùa hè 2024 cho sinh viên Hàn Quốc
Khóa học tiếng Việt mùa hè 2024 cho sinh viên Hàn Quốc tại VSLC
Trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Mỹ
Trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Mỹ
Trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Mỹ