Nhảy đến nội dung
x

Chương trình dự bị tiếng Việt

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH

Năm học: 2022-2023 - Đợt 3

Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023

 

Càng ngày Việt Nam càng nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, phát triển tình hữu nghị với các nước trên thế giới.
 
Hoà chung với dòng chảy hội nhập, hàng năm Trung tâm Việt Nam học & tiếng Việt cho người nước ngoài đã đón nhiều đoàn Lưu học sinh đến theo học chương trình dự bị tiếng Việt, làm tiền đề và là điều kiện cho việc theo học chương trình Đại học chính quy tại Đại học Tôn Đức Thắng.
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023

 

Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023

 

 
Chúng tôi tiếp nhận đoàn Lưu học sinh Campuchia đến tham dự khoá của Dự bị tiếng Việt. Thời lượng của khoá là 600 tiết, với 8 môn. Lưu học sinh sẽ được học trên lớp 20 tiết/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mỗi ngày phải dành tối thiểu 2 tiết để hoàn thành bài tập được giao. Ngoài ra, mỗi tuần các em sẽ có 2 tiết thực hành tiếng Việt, ôn tập theo nhóm với các bạn sinh viên người Việt theo chương trình language partners.