Nhảy đến nội dung
x
Trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Mỹ
Trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Mỹ
Trải nghiệm 01 ngày học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng đoàn sinh viên Anh quốc
Trải nghiệm 01 ngày học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cùng sinh viên Anh quốc tại VSLC
Bế giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0101, năm học 2023-2024
Bế giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0101, năm học 2023-2024
Khai giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0102, năm học 2023-2024
Khai giảng Chương trình Dự bị tiếng Việt khóa 23FV0102, năm học 2023-2024
Chương trình Language Partner
Chương trình Language Partner cho đoàn sinh viên đến từ công ty Hexagon GMI
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm dành cho sinh viên các trường Đại học của Hàn Quốc
Khóa học tiếng Việt trải nghiệm dành cho sinh viên các trường Đại học của Hàn Quốc
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023 - Đợt 3
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Bạn ơi, mình đi ăn gì đây?
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm :Linh, Jiahao, Jou, Jay, Nie và Mod.
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Những địa điểm ăn uống giá sinh viên
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm 3:Panda, Bank, Nim, Pinter, Yoyo và Shikun.
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Thư viện, sân vận động và căn tin trường
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm 2: Fon, Nut, Sokha, Khaimouk, Honey và Bankzy.
Subscribe to Hoạt động học tập