Nhảy đến nội dung
x
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2023-2024 - Đợt 1
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023 - Đợt 3
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Bạn ơi, mình đi ăn gì đây?
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm :Linh, Jiahao, Jou, Jay, Nie và Mod.
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Những địa điểm ăn uống giá sinh viên
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm 3:Panda, Bank, Nim, Pinter, Yoyo và Shikun.
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Thư viện, sân vận động và căn tin trường
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm 2: Fon, Nut, Sokha, Khaimouk, Honey và Bankzy.
Lớp Dự bị Tiếng Việt 22FV0101: Khám phá khuôn viên trường
Sinh viên lớp dự bị tiếng Việt 22FV0101 (Sơ cấp 3) giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tên thành viên nhóm 1: Vongsa, Bee, Thin, Angie, Kong và Nui.
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023 - Đợt 2
Chương trình dự bị tiếng Việt
Chương trình dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh 2022-2023 - Đợt 1
Subscribe to Chương trình dự bị tiếng Việt