Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mở lại các lớp tiếng Việt

Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài xin thông báo đến học viên và khách hàng thời gian mở lại hoạt động tư vấn tuyển sinh và đào tạo tiếng Việt và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học viên đến học tại Trung tâm như sau:

  1. Ngày mở lại các lớp tiếng Việt: từ ngày 11/5/2020
  2. Đối tượng học viên và khách hàng: là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
  3. Để bảo đảm an toàn trong mùa dịch, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, học viên và khách hàng vui lòng tuân thủ các quy định sau đây khi vào khuôn viên Trường:
  • Kê khai y tế bắt buộc, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại các cổng vào;
  • Đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian học tập tại trường;
  • Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên tư vấn với khách hàng , giữa giáo viên với học viên, giữa các học viên trong cùng một lớp không dưới 1,5 mét.

Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài kính mong học viên và khách hàng thông cảm và cùng phối hợp thực hiện nghiêm các quy định trên nhằm chung tay cùng Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh và học tiếng Việt an toàn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tải thông báo