Nhảy đến nội dung
x

Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học


VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH VIỆT NAM HỌC 
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

Chương trình cử nhân Việt Nam học

Được thành lập vào năm 1997, Trường Đại học Tôn Đức Thắng  (TDTU) là một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

TDTU hiện có trên 100 chương trình đại học và sau đại học, trong đó có chương trình  Cử nhân ngành Việt Nam học cho người nước ngoài.

Chương trình cử nhân Việt Nam học dạy gì?

    - Chương trình cung cấp kiến thức toàn diện về ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam, bao gồm kiến thức về tiếng Việt (lý thuyết, thực hành); kiến thức về Việt Nam học (truyền thống, hiện đại).

    - Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế. 

    - Chương trình còn có các môn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc (Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tổ chức sự kiện…), các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, tự tin, năng động trong môi trường đa văn hóa và xu thế hội nhập. 

    - Chương trình được biên soạn theo hướng nhấn mạnh đến thực hành, đến những kỹ năng mềm cần thiết cũng như chú trọng đến vấn đề tự học và tự nghiên cứu suốt đời của sinh viên thể hiện qua quan điểm sư phạm là lấy người học làm trung tâm.


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc gì? Ở đâu?

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Việt Nam học dễ dàng tìm được việc làm phù hợp như:
-    Làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý và kinh doanh du lịch; làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam;

-    Làm công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.


Môi trường học tập & Hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên 

Sinh viên ngành Việt Nam học tại TDTU sẽ được học tập trong môi trường thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. 
Để giúp sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập, TDTU chú trọng đặc biệt đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên. Các language partners (là sinh viên tình nguyện Việt Nam) sẽ giúp các sinh viên nước ngoài rèn luyện, thực hành tiếng Việt ngoài giờ học trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia (miễn phí) nhiều hoạt động ngoại khóa do Nhà trường tổ chức.

Cử nhân Việt Nam học


Những ai quan tâm đến chương trình có thể liên lạc với Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài: 


    Điện thoại: (+ 84 28) 3776 1038
    Hotline: (+ 84) 979 110 969 (tiếng Việt & tiếng Anh)
    Hotline: (+ 84) 918482852 (tiếng Hàn)
    Email: vietnamesestudies@tdtu.edu.vn