Nhảy đến nội dung
x

Thông báo


Thông báo

Trung tâm Việt Nam học & tiếng Việt cho người nước ngoài trân trọng thông báo tới quý thầy cô và học viên lịch nghỉ lễ 2022 như sau:

Trung tâm sẽ nghỉ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2022.

Các lớp học sẽ trở lại bình thường theo lịch học đã đăng ký từ ngày 5 tháng 9 năm 2022.

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Trung tâm Việt Nam học

và tiếng Việt cho người nước ngoài