Nhảy đến nội dung
x

Thông báo


Thông báo

Để chủ động phòng chống dịch viêm phổi Covid-19, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài sẽ chuyển tất cả các lớp học sang hình thức học trực tuyến, tiếp nhận đăng ký các khóa mới và tư vấn tuyển sinh qua email: vietnamesestudies@tdtu.edu.vn, đồng thời sẽ đóng cửa văn phòng cho đến khi có thông báo mới.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Trung tâm Việt Nam học
và tiếng Việt cho người nước ngoài