Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tạm ngừng các lớp học tiếng Việt

 

Thông báo

 

Để chủ động phòng chống dịch viêm phổi Covid-19, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài sẽ tạm ngừng tất cả các lớp học hiện tại, tạm ngừng tuyển sinh các khóa mới và đóng cửa văn phòng cho đến khi có thông báo mới.

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài