Nhảy đến nội dung
x

Các lớp tiếng Việt tạm dừng học tập trung đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2020

Thông báo

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Theo thông báo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài thông báo:

  1. Tất cả các lớp tiếng Việt, bao gồm các lớp vãng lai, các lớp dự bị và các lớp đoàn của Trung tâm tiếp tục tạm dừng tập trung học tại Trung tâm từ ngày 17/02/2020 cho đến hết ngày 23/02/2020.
  2. Trong thời gian nghỉ học tạm thời này, sinh viên tiếp tục tham gia các hoạt động học tập trực tuyến.