Nhảy đến nội dung
x

Câu lạc bộ tiếng Việt

 

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp các bạn sinh viên, học viên người nước ngoài có cơ hội thực hành, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt; giúp sinh viên, học viên nước ngoài có cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài đã lên kế hoạch thành lập Câu lạc bộ tiếng Việt (CLB tiếng Việt).

CLB tiếng Việt sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 16/11/2019.

Dự kiến mỗi tháng CLB Tiếng Việt sẽ sinh hoạt một lần. Tần suất sinh hoạt và địa điểm sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo yêu cầu, mục đích của mỗi buổi sinh hoạt.

Ngoài các buổi sinh hoạt hàng tháng nêu trên, hàng tuần CLB tiếng Việt còn có kế hoạch tổ chức các buổi phụ đạo tiếng Việt cho lưu học sinh các lớp dự bị tiếng Việt và Việt Nam học thông qua chương trình Language Partners.

Thân mời các bạn sinh viên, học viên nước ngoài tham gia CLB tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký gia nhập câu lạc bộ xin các bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài qua địa chỉ email vietnamesestudies@tdtu.edu.vn.

 

Mẫu đăng ký tham gia

Thông báo

 

andong15L.jpg