Nhảy đến nội dung
x

Các khoá học tiếng Việt 2022


LỊCH HỌC TIẾNG VIỆT TỔNG QUÁT 2022

 

Mã khóa học Loại khóa học Ngày khai giảng Ngày kết thúc Ngày học Hạn chót đăng ký

TV_K2201

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

03/01/2022

Ngày nghỉ:

Tết Âm lịch 2022

(24/01/2022-06/02/2022)

11/02/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

31/12/2021

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

11/03/2022

TV_K2202

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

07/02/2022

04/03/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

21/01/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

01/04/2022

TV_K2203

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

21/02/2022

18/03/2022

5 buổi /tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

18/02/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

15/04/2022

TV_K2204

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

07/03/2022

01/04/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

04/03/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

29/04/2022

TV_K2205

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

21/03/2022

15/04/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

18/03/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

13/05/2022

TV_K2206

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

04/04/2022

29/04/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

01/04/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

27/05/2022

TV_K2207

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

18/04/2022

13/05/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

15/04/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

10/06/2022

TV_K2208

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

02/05/2022

27/05/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

29/04/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

24/06/2022

TV_K2209

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

16/05/2022

10/06/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

13/05/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

08/07/2022

TV_K2210

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

06/06/2021

Nghỉ Hè:

25/07/2022-31/07/2022

08/07/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

03/06/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

05/08/2022

TV_K2211

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

20/06/2021

Nghỉ Hè:

25/07/2022-31/07/2022

15/07/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

17/06/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

19/08/2022

TV_K2212

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

04/07/2022

Nghỉ Hè:
27/06/2022-31/07/2022
Nghỉ Lễ Quốc khánh VN:
01/09& 02/09/2022

05/08/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

01/07/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

06/09/2022

TV_K2213

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

18/07/2022

Nghỉ Hè:
27/06/2022-31/07/2022
Nghỉ Lễ Quốc khánh VN:
01/09& 02/09/2022

19/08/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

15/07/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

20/09/2022

TV_K2214

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

 

01/08/2022

Nghỉ Lễ Quốc khánh VN:
01/09& 02/09/2022

26/08/2022

 

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

29/07/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

27/09/2022

TV_K2215

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

15/08/2022

Nghỉ Lễ Quốc khánh VN:
01/09& 02/09/2022

13/09/2022

 

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

12/08/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

11/10/2022

TV_K2216

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

29/08/2022

Nghỉ Lễ Quốc khánh VN:
01/09& 02/09/2022

27/08/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

26/08/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

25/10/2022

TV_K2217

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

12/09/2022

07/10/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

09/09/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

04/11/2022

TV_K2218

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

03/10/2022

28/10/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

30/09/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

25/11/2022

TV_K2219

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

10/10/2022

04/11/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

07/10/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

02/12/2022

TV_K2220

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

 

31/10/2022

25/11/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

28/10/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

23/12/2022

TV_K2221

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

 

07/11/2022

Ngày nghỉ:

Noel&Tết Dương Lịch 2023

(24/12/2022-01/01/2023)

01/12/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

04/11/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

06/01/2023

TV_K2222

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

 

28/11/2022

Ngày nghỉ:

Noel&Tết Dương Lịch 2023

(24/12/2022-01/01/2023)

& Tết Âm lịch 2023

(16/01/2023-29/01/2023)

23/12/2022

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

25/11/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

10/02/2023

TV_K2223

Cấp tốc

80 giờ

(4 giờ/ngày)

05/12/2022

Ngày nghỉ:

Noel&Tết Dương Lịch 2023

(24/12/2022-01/01/2023)

& Tết Âm lịch 2023

(16/01/2023-29/01/2023)

06/01/2023

5 buổi/tuần

(Thứ: hai, ba, tư, năm, sáu)

02/12/2022

Lớp thường

80 giờ

(2 giờ/ngày)

17/02/2023

 

*CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM 2022:

  1. Tết Âm lịch 2022: 24/01/2022-06/02/2022
  2. Giỗ Tổ Hùng Vương: 10/04/2022 (Chủ nhật)
  3. Ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2022 (Thứ bảy)
  4. Ngày Quốc tế Lao động: 01/05/2022 (Chủ nhật)
  5. Nghỉ Hè: 27/06/2022-03/07/2022
  6. Lễ Quốc khánh Việt Nam: 02/09/2022 (Thứ sáu)
  7. Noel & Tết Dương lịch 2023: 24/12/2022-01/01/2023

 

 

Download details