Nhảy đến nội dung
x

Ngành Việt Nam học

NGÀNH VIỆT NAM HỌC Chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam

1. Giới thiệu ngành

Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành.

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình có những đặc điểm sau:

 • Chương trình cung cấp kiến thức toàn diện về ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam;
 • Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế;
 • Chương trình còn có các môn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc (Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tổ chức sự kiện...), các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, tự tin, năng động trong môi trường đa văn hóa và xu thế hội nhập;
 • Chương trình được biên soạn theo hướng nhấn mạnh đến thực hành, đến những kỹ năng mềm cần thiết cũng như chú trọng đến vấn đề tự học và tự nghiên cứu suốt đời của sinh viên thể hiện qua quan điểm sư phạm là lấy người học làm trung tâm.

2. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự tuyển

Đối tượng tuyển sinh của chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam gồm:

 • Những người nước ngoài có nguyện vọng học bậc đại học ngành Việt Nam học;
 • Những người gốc Việt ở nước ngoài muốn tìm hiểu sâu về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc.

Điều kiện dự tuyển: Những người muốn theo học hệ Cử nhân ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (hệ 12 năm) hoặc văn bằng tương đương và phải có chứng chỉ năng lực tiếng Việt trình độ A2.

Sinh viên ngành Việt Nam học của các trường đại học nước ngoài có thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thể được Trường Đại học Tôn Đức Thắng xem xét tiếp nhận học chuyển tiếp tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

- Kiến thức: Hiểu và vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn cùng những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt, về đất nước, con người Việt Nam để giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc.

- Kỹ năng chuyên môn:

 • Phân tích, đánh giá các đặc điểm văn hóa, xã hội Việt Nam;
 • Sử dụng thông thạo tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp khác nhau (trang trọng, thân mật...), trong công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt;
 • Tư vấn, quản lý và triển khai các dự án về nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;
 • Học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp, đặc biệt là chương trình Cao học Việt Nam học để có thể đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học.

- Kỹ năng chung:

 • Có được nền tảng giáo dục vững chắc để hiểu được các trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội;
 • Có khả năng giao tiếp giao tiếp xã hội hiệu quả;
 • Có khả năng làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức, đặc biệt là với nhóm/tổ chức có người Việt Nam.

- Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 hay 500 điểm theo chuẩn TOEIC.

4. Điều kiện tốt nghiệp

 • Sinh viên hội đủ những điều kiện sau đây thì được Hiệu trưởng Nhà trường xem xét cấp bằng Cử nhân ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam;
 • Sinh viên hoàn tất các môn học và tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo;
 • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuẩn đầu ra của ngành học;
 • Đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

5. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam, sinh viên có thể tìm được việc làm phù hợp ở các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty du lịch, văn phòng thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính phủ có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam (ở Việt Nam và nước ngoài). Ngoài ra sinh viên cũng có thể làm công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.