Nhảy đến nội dung
x

HỢP TÁC

Những ngày sinh viên APU ở Đại học Tôn Đức Thắng
Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Việt Nam học - Đại học Tôn Đức Thắng, đoàn sinh viên trường Đại học RISTSUMEKAN ASIA PACIFIC đã tham dự chương trình học tiếng Việt kết hợp với các chuyến đi thực địa ở TP.HCM, Đồng bằng Sông Cửu Long và Phan Thiết.
Dấu ấn Andong và tình bạn Việt - Hàn - Lào - Thái
Đầu năm 2018 đoàn sinh viên Đại học Andong (Hàn Quốc) đã tham gia khóa học tiếng Việt 4 tuần và có nhiều hoạt động tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài, Đại học Tôn Đức Thắng.