Nhảy đến nội dung
x

Chương trình dự bị tiếng Việt

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH

Năm học: 2023-2024 - Đợt 1

23FV0101

 

Sáng ngày 25/9/2023, Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài - TDTU đã tổ chức buổi sinh hoạt định hướng cho 15 lưu học sinh đến từ Nhật Bản, Campuchia, Trung Quốc và Myanmar. Trong buổi sinh hoạt, các lưu học sinh đã được phổ biến về chương trình học và nội quy lớp học.
 
 
23FV0101

 

 
Theo kế hoạch học tập, các lưu học sinh sẽ tham gia chương trình dự bị tiếng Việt trong thời gian 8 tháng. Các em sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về tiếng Việt để đạt được trình độ tiếng Việt thông thạo, đảm bảo giúp sinh viên có đủ năng lực ngôn ngữ để theo học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong tương lai.
 
 
23FV0101

 

Trung tâm chúc các em học tập vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích tốt.