Nhảy đến nội dung
x
Khoá học tiếng Việt K1903
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1903, khai giảng ngày 18 tháng 02 năm 2019
Khoá học tiếng Việt K1902
Lịch học các lớp tiếng Việt phổ thông khoá K1902, khai giảng ngày 14 tháng 01 năm 2019
Các khoá học tiếng Việt năm 2019
Lịch mở các khoá học tiếng Việt năm 2019
Sinh viên Nga và ba tuần học tiếng Việt tại Đại học Tôn Đức Thắng
Qua sự kết nối của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, một nhóm sinh viên của Đại học Lomonosov (Nga) đã đến học tiếng Việt tại Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt, Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to học tiếng Việt