• banner5
  • banner 7
  • banner 8
  • banner 9
 

Login

Anouncements

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự kỳ thi Năng lực tiếng Việt năm 2018

Notification of the Vietnamese language proficiency test 2018

            Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài xin thông báo về lịch thi và thời gian đăng ký tham dự kỳ thi Năng lực tiếng Việt năm 2018 (từ trình độ A1 đến C2)/ We would like to announce the examination schedule and the time of registration for the Vietnamese language proficiency test 2018.

  1. Lịch thi năm 2018/Examination schedule 2018

Ngày thi

Exam date

    21/04/2018    16/06/2018     25/08/2018      27/10/2018      22/12/2018

Hạn chót đăng ký

Registration deadline

    14/04/2018    09/06/2018     18/08/2018      20/10/2018      15/12/2018
  1. Hồ sơ dự thi/Administrative requirements:

- 01 Đơn đăng ký thi/01 Application form

- 01 bản sao hộ chiếu/01 Copy of passport

- 03 tấm hình 3x4/03 Photos (3x4 cm)

  1.  Lệ phí/Fees:

- Lệ phí thi/Fees:1.000.000 VND/lần thi/time

Chú ý: Giảm 50% cho học viên đã học ít nhất 80 tiết tiếng Việt trong vòng 06 tháng gần nhất tại Trung tâm/ 50% discount for those who have accumulated at least 80 periods of Vietnamese language course within the most recent 6 months at our Center.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ/For further information, please contact:

TRUNG TÂM VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CENTER FOR VIETNAMESE STUDIES AND LANGUAGE

v  Address: 19, Nguyen Huu Tho St., Tan Phong Ward, Dist.7, HCMC

v  Room: E0010

v  Tel: (+84 28) 37 761 038

v  Hotline: (+84) 937 742 555

v Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.